صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
ثبت شده به شماره 52958 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11933 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: 1400/11/24
ارکان صندوق
مدیر

شرکت سرمایه گذاری پاداش سرمایه

متولی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی کارای پارس

مدیر سرمایه‌گذاری

خانم سمیه سلیمانی

آخرین NAV محاسبه شده
تاریخ محاسبه
صدور
ابطال
آماری
کل ارزش خالص
تعداد واحدها
روندNAV
ترکیب دارایی سهم صنایع در سبد دارایی


روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی
شش ماهه
یک ساله
از ابتدای فعالیت